Срок работы пробной версии продукта истек. Через две недели этот сайт полностью прекратит свою работу. Вы можете купить полнофункциональную версию продукта на сайте www.1c-bitrix.ru. Құрылтай құжаттары
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
"Республикалық қан орталығы" ШЖҚ РМК

Құрылтай құжаттары

РГП на ПХВ "Республиканский центр крови" МЗ РК

БИН 990240006872

БИК IRTYKZKA

ИИК KZ8596502F0009700936 (платн)

Филиал АО «ForteBank» в г. Алматы

Кбе 14

тел: 246-58-59, 382-61-38


Директор Д. Бекиров


Tipkey NKZ92VEG00010361рус

Занды тұлғаны қайта тіркеу туралы куәлік