/
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
"Республикалық қан орталығы" ШЖҚ РМК

Құрылтай құжаттары

РГП на ПХВ "Республиканский центр крови" МЗ РК

БИН 990240006872

БИК IRTYKZKA

ИИК KZ8596502F0009700936 (платн)

Филиал АО «ForteBank» в г. Алматы

Кбе 14

тел: 246-58-59, 382-61-38


Директор Д. Бекиров


Tipkey NKZ92VEG00010361рус

Занды тұлғаны қайта тіркеу туралы куәлік