Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
"Республикалық қан орталығы" ШЖҚ РМК

Ақылы қызметтер бағасының прейскуранты


р/н
Қызмет атауы Өлшем бірлігі Бағасы (теңге)
Қан компоненттері мен препараттары
1 Тұтас консервіленген қан доза 31 615
2 Лейкофильтрленген тұтас консервіленген қан доза 37 115
3 Эритроциттік масса доза 19 343
4 Лейкофильтрленген эритроциттік масса доза 34 809
5 Лейкофильтрленген эритроциттік масса (аз көлемі) доза 16 457
6 Эритроциттік жүзінді доза 18 438
7 Лейкофильтрленген эритроциттік жүзінді доза 37 249
8 Көлемі азайтылған лейкофильтрленген эритроциттік жүзінді доза 37 309
9 Лейкофильтрленген жуылған эритроциттер доза 39 514
10 Қалыпқа келтірілген, криоконсервіленген эритроциттер доза 236 978
11 Жаңа мұздатылған плазма доза 18 699
12 Карантинделген, жаңа мұздатылған плазма доза 42 351
13 Лейкофильтрленген, жаңа мұздатылған плазма доза 32 628
14 Лейкофильтрленген, карантинделген, жаңа мұздатылған плазма доза 55 085
15 Вирустазартылған, лейкофильтрленген жаңа мұздатылған плазма доза 83 361
16 Аферездік жаңа мұздатылған плазма доза 30 612
17 Аферездік, карантинделген жаңа мұздатылған плазма доза 50 826
18 Аферездік, вирустазартылған жаңа мұздатылған плазма доза 71 590
19 Аферездік, карантинделген жаңа мұздатылған плазма (аз көлемі) доза 36 893
20 Аферездік, вирустазартылған жаңа мұздатылған плазма (аз көлемі) доза 32 687
21 Вирустазартылған жаңа мұздатылған плазма доза 66 357
22 Монодонорлық, вирустазартылған, лейкофильтрленген жаңа мұздатылған плазма доза 76 956
23 Полидонорлық, вирустазартылған, лейкофильтрленген жаңа мұздатылған плазма доза 76 956
24 Пулирленген, монодонорлық, аферездік, вирустазартылған, лейкофильтрленген жаңа мұздатылған плазма доза 77 350
25 Пулирленген, полидонорлық, аферездік, вирустазартылған, лейкофильтрленген жаңа мұздатылған плазма доза 77 350
26 Вирустазартылған COVID-ке қарсы иммундық жаңа мұздатылған плазма доза 76 940
27 Криопреципитат доза 58 239
28 Аферездік, вирустазартылған тромбоциттер 200*10⁹ доза 142 785
29 Аферездік, вирустазартылған тромбоциттер 100*10⁹ доза 65 696
30 Пулирленген, вирустазартылған, лейкофильтрленген, вирусинактивтенген тромбоциттер, 200×10⁹ доза 141 484
31 Стандартты, консервіленген диагностикалық эритроциттер (2 мл) фл 32 732
32 Желатин ерітіндісі фл 250

р/н
Қызмет атауы Өлшем бірлігі Бағасы (теңге)
HLA зерттеулері
1 Серологиялық әдіспен "кросс матч" үйлесімділігіне сынама қою қызмет 28 660
2 ИФА әдісімен сарысудың үлгісінде HLA-антиденелердің сенсибилизациясының пайызын анықтау (ИФА test) қызмет 50 317
3 HLA-жүйе бойынша SSP әдісімен I және II класты антиген әдісімен қанды генотиптеу, а, в, DRB1 локустары, ажыратымдылығы төмен қызмет 70 842
4 Ағынды флуорометрия әдісімен сарысудың үлгісінде 1 және 2-класты HLA-антиденелердің ерекшелігін анықтау қызмет 251 919
5 I және II класты, а, в, DRB1, DQ локустары SSP әдісімен HLA-жүйесі бойынша қанды генотиптеу қызмет 142 645
6 Лимфа негізіндегі қан компоненттерін (тромбоциттерді) жеке таңдау. тест "кросс матч" қызмет 28 753
7 Гаплотиптерге бөле отырып, секвенирлеу әдісімен (жоғары рұқсат) а, в, С, DRB1, DRQB1 локустары бойынша гистос сыйысымдылық бас кешенінің гендерін анықтау қызмет 687 127
8 HLA-А, В,DR локустарының антигендерін ағынды флуорометрия әдісімен анықтау қызмет 130 269
9 Капиллярлы секвенирлеу әдісімен гемопоэздік дің жасушаларын транспланттаудан кейінгі емделушілерде химеризмді анықтау қызмет 135 278
10 Ағынды флуорометрия әдісімен HLA-антиденелердің болуын анықтау қызмет 26 009
11 HLA-жүйесі бойынша қанды серологиялық әдіспен фенотиптеу антигендер класы I, а, в, С локустары, ажыратымдылығы төмен қызмет 48 852
12 Буындар мен омыртқа аурулары кезінде В-27 генін анықтау қызмет 15 872

р/н
Қызмет атауы Өлшем бірлігі Бағасы (теңге)
Зертханалық қызметтер
1 Қан алу (пробирка құнынсыз), әрбір келесі пробирка: қызмет 400
2 Қан тобын (АВО жүйесі) және резус тиістілігін (Резус жүйесі) қолмен анықтау зерттеу 728
3 Гельді әдіспен автоматты талдағышта қан тобын (АВО жүйесі) және резус-тиістілігін (Резус жүйесі) анықтау зерттеу 2 629
4 Қанның жалпы талдауы зерттеу 825
5 Антиэритроциттік антиденелер скринингі зерттеу 2 355
6 Антиэритроциттік антиденелерді сәйкестендіру зерттеу 6 585
7 Антиэритроциттік антиденелердің титрін анықтау зерттеу 5 658
8 Резус және Келл жүйелері бойынша эритроциттер фенотипін анықтау зерттеу 3 591
9 ГБН кезіндегі Кумбстың тікелей сынамасы (жаңа туған нәрестелердің гельді картасы бойынша) зерттеу 3 322
10 АВО жүйесі бойынша аллоантител скринингі зерттеу 4 411
11 АВО жүйесінің табиғи антиденелерінің титрін анықтау зерттеу 6 235
12 Кумбстің тікелей емес сынамасында донор мен реципиен арасындағы үйлесімділікке арналған сынама қызмет 1 563
13 Донорлық эритроциттерді жеке таңдау зерттеу 21 300
14 Жаңа туған нәрестелердің гемолитикалық ауруының зертханалық диагностикасы (ГБН) зерттеу 28 867
15 Кумбс гельді әдіспен тікелей сынамасы зерттеу 1 470
16 Қанды АИТВ-1,2 (антиген/антиденеге) иммунохемилюминесцентті талдау әдісімен зерттеу зерттеу 3 386
17 Қанды в (HBsAg) вирусты гепатитіне иммунохемилюминесцентті талдау әдісімен зерттеу зерттеу 2 282
18 Қанды С вирусты гепатитіне (жиынтық антиденелерге) иммунохемилюминесцентті талдау әдісімен зерттеу зерттеу 4 186
19 Иммуноферменттік талдау (ИФА) әдісімен HBsAg (В вирустық гепатиті) растаушы тест зерттеу 2 872
20 Иммуноферменттік талдау (ИФА) әдісімен HCV (С вирустық гепатиті) растаушы тест зерттеу 2 839
21 Қанды мерезге (жиынтық антиденелерге) иммунохемилюминесцентті талдау әдісімен зерттеу зерттеу 3 491
22 Пассивті гемагглютинация реакциясында мерезге қарсы антиденелерге қанды зерттеу (РПГА) зерттеу 1 412
23 Қанды АИТВ-1,2, В,С вирусты гепатиттеріне полимеразды-тізбекті реакция (ПТР) әдісімен молекулалық-генетикалық зерттеу (сапалы тест) зерттеу 19 819
24 Бруцеллезге антиденеге зерттеу (Райт-Хеддельсон реакциясы) зерттеу 2 103
25 Иммунохемилюминесценттік талдау әдісімен SARS-Cov-2-ге IgG антиденелеріне қанды зерттеу зерттеу 7 327
26 Қанды АИТВ-1,2, В және С гепатитіне, иммунохемилюминесцентті талдау әдісімен мерезге және АИТВ-1,2, В және С гепатитіне полимеразды - тізбекті реакция әдісімен (ПТР) кешенді зерттеу (сапалы тест) зерттеу 15 321

п/п
Наименование услуг Ед.изм. Цена (тенге)
Қызметтер
1 Қолмен үзік әдісімен емдік плазмаферез процед. 11 500
2 Емдік аппаратты плазмаферез процед. 21 545
3 Экфузия процед. 5 000
4 Зарарсыздыққа зерттеу зерттеу 3 825
5 Бикстерді зарарсыздандыру бикс 1 000