/
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
"Республикалық қан орталығы" ШЖҚ РМК

ТМККК

Ақы төлеу қан компоненттеріне зерттеулер жүргізу және тіндерді иммунологиялық типтеу саласындағы қызметтер (HLA-зерттеулер), қан қызметіндегі референс-зерттеулер, плаценталық қаннан гемопоэздік дің жасушаларын бөлу және донорлық қан компомоненттерін өндіру қызметтері үшін жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде ұсынылатын медициналық қызметтерге тарифтер.

№ р/б Атауы бағасы, теңге
Компоненты крови
1 Лейкофильтрленген эритроциттік масса 43 341,46
2 Лейкофильтрленген эритроциттік жүзінді 45 803,34
3 Лейкофильтрленген жуылған эритроциттер 49 322,96
4 Қалыпқа келтірілген, криоконсервіленген эритроциттер 246 045,41
5 Карантинделген лейкофильтрленген жаңа мұздатылған плазма  67 155,57
6 Карантинделген аферездік жаңа мұздатылған плазма  57 433,82
7 Вирустазартылған аферездік жаңа мұздатылған плазма 76 997,50
8 Біріктірілген, жаңа мұздатылған, полидонорлық, лейкофильтрленген вирустазартылған плазма 85906,07
9 Біріктірілген, жаңа мұздатылған, полидонорлық , аферездік, лейкофильтрленген вирустазартылған плазма 82 757,50
10 Криопреципитат 67 645,57
11 Аферездік, вирустазартылған тромбоциттер 200х109                                  154 229,09
12 Аферездік, вирустазартылған тромбоциттер, 100х109 77 140,09
13 Стандартты консервіленген диагностикалық эритроциттер (2 мл) 353,16
14 Альбумин (10%-100мл) 10 497,00
15 Альбумин (10%-200мл) 20 995,00
16 Альбумин (20%-100мл) 20 995,00
17 Медициналық ұйымдар үшін қан компоненттерін жеке іріктеу 23 577,83
Тіндерді иммунологиялық типтеудің зертханалық қызметтері (HLA зерттеулері)
1 Қанды HLA-жүйесі бойынша фенотиптеу (I кластағы антигендер-А, В, С локустары) төмен рұқсат етілген деңгей 26 616,70
2 "Кросс-матч" үйлесімділік сынамасын жасау 13 649,41
3 Қанды HLA-жүйесі бойынша молекулалық-генетикалық әдісімен генотиптеу І және ІІ кластағы антигендер А, В, DRB1 локустары, орта рұқсат етілген деңгей                 72 748,40
4 Сарысу үлгісіндегі HLA-антиденелердің сенсибилизация деңгейін-пайызын ИФТ әдісімен анықтау  45 254,83
5 Қанды HLA-жүйесі бойынша молекулалық-генетикалық әдісімен генотиптеу І және ІІ кластағы А, В, С, DRB1, DQB1 локустары, орта рұқсат етілген деңгей  146 040,88
6 Қан компоненттерін "кросс-матч" лимфоцитоксикалық тестінің негізінде жеке іріктеу 19 266,65
7 Гаплотиптерге бөле отырып, молекулалық-генетикалық әдісімен А, В, С, DRB1, DQB1 локустары бойынша басты гистологиялық үйлесімділік кешенінің гендерін анықтау (жоғары рұқсат етілген деңгейде) 695 768,86
8 Сарысу үлгісінде HLA-антиденелерінің бар-жоғын ағынды цитофлуорометрия әдісімен анықтау 20 323,49
9 Сарысу үлгісінде 1 және 2 кластағы HLA-антиденелерінің ерекшелігін ағынды цитофлуорометрия әдісімен анықтау 250 404,37
10 Гемопоэздік дің жасушаларын транспланттаудан кейін пациентте химеримизмді капиллярлық секвенирлеу әдісімен анықтау 81 683,22
11 Сарысудың HLA-антиденелерімен сенсибилизациясының пайызын ағынды цитометрия әдісімен анықтау 66 445,81
12 Ағындық цитофлуориметрия әдісімен HLA-A, B, DR локустарының антигендерін анықтау 113 241,87
13 Флуоресцентті оқығышта детекциямен ПТР-SSP әдісімен төмен ажыратымдылықтағы 8 локус бойынша(A, B, C, DRB1, DQB1/ DQA1, DPB1/DPA1) I және II класты HLA жүйесі бойынша қанды генотиптеу. 167 696,99