Срок работы пробной версии продукта истек. Через две недели этот сайт полностью прекратит свою работу. Вы можете купить полнофункциональную версию продукта на сайте www.1c-bitrix.ru. ТМККК
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
"Республикалық қан орталығы" ШЖҚ РМК

ТМККК

1 қосымша

Қан компоненттері мен тіндерді иммунологиялық типтеу саласындағы қызметтерді зерттеу үшін төлеуді жүзеге асыратын, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберіндегі медициналық қызметтердің тарифтері

Қазақстан Респубикасы Денсаулық сақтау министрлігінің м.а. 2020 жылғы 30 қзанындағы ҚР ДСМ-170/2020 бұйрығынан үзінді. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 30 қазанда 21550 болып тіркелген.


п/п
Атауы Өлшем бірлігі Бағасы, теңге
Қан компоненттері
1 Лейкофильтрленген эритроциттік жүзінді доза 40 688,30
2 Жуылған лейкофильтрленген эритроциттер доза 43 450,28
3 Криоконсервіленген қалпына келтірілген эритроциттер доза 240 637,28
4 Аферездік, вирустазартылған жаңа мұздатылған плазма доза 73 843,53
5 Карантинделген жаңа мұздатылған плазма доза 45 777,38
6 Аферездік, карантинделген жаңа мұздатылған плазма доза 53 578,48
7 Лейкофильтрленген, карантинделген жаңа мұздатылған плазма доза 59 934,76
8 Жаңа мұздатылған, біріктірілген, полидонорлық, лейкофильтрленген, вирустазартылған плазма доза 80 544,03
9 Жаңа мұздатылған, біріктірілген, полидонорлық, аферездік, лейкофильтрленген, вирустазартылған плазма доза 79 603,53
10 Аферездік, вирустазартылған тромбоциттер 200*10° доза 147 554,78
11 Аферездік, вирустазартылған тромбоциттер 100*10° доза 70 465,78
12 Криопреципитат фл 62 049,26
13 Диагностикалық стандартты эритроциттер (2 мл) фл 337,36
14 Альбумин (10%-100мл) фл 10 497
15 Альбумин (10%-200мл) фл 20 995
16 Альбумин (20%-100мл) фл 20 995
17 Донорлық қанды жеке таңдау фл 22 246,46

п/п
Атауы Өлшем бірлігі Бағасы, теңге
Тіндерді иммунологиялық типтеудің зертханалық қызметтері (HLA зерттеулері)
1 Қанды HLA-жүйесі бойынша фенотиптеу (I кластағы антигендер-А, В, С локустары) төмен рұқсат етілген деңгей қызмет 25 070,95
2 "Кросс-матч" үйлесімділік сынамасын жасау қызмет 12 866,23
3 HLA-А, В, DR локустарының антигендерін ағынды флуорометрия әдісімен анықтау қызмет 112 079,43
4 Қанды HLA-жүйесі бойынша молекулалық-генетикалық әдісімен генотиптеу І және ІІ кластағы антигендер А, В, DRB1 локустары, орта рұқсат етілген деңгей қызмет 70 890,7
5 Сарысу үлгісіндегі HLA-антиденелердің сенсибилизация деңгейін-пайызын ИФТ әдісімен анықтау қызмет 44 391,86
6 Қанды HLA-жүйесі бойынша молекулалық-генетикалық әдісімен генотиптеу І және ІІ кластағы А, В, С, DRB1, DQB1 локустары, орта рұқсат етілген деңгей қызмет 143 517,66
7 Қан компоненттерін "кросс-матч" лимфоцитоксикалық тестінің негізінде жеке іріктеу қызмет 18 483,47
8 Гаплотиптерге бөле отырып, молекулалық-генетикалық әдісімен А, В, С, DRB1, DQB1 локустары бойынша басты гистологиялық үйлесімділік кешенінің гендерін анықтау (жоғары рұқсат етілген деңгейде) қызмет 691 411,16
9 Сарысу үлгісінде HLA-антиденелерінің бар-жоғын ағынды цитофлуорометрия әдісімен анықтау қызмет 19 638,53
10 Сарысу үлгісінде 1 және 2 кластағы HLA-антиденелерінің ерекшелігін ағынды цитофлуорометрия әдісімен анықтау қызмет 249 719,41
11 Гемопоэздік дің жасушаларын транспланттаудан кейін пациентте химеримизмді капиллярлық секвенирлеу әдісімен анықтау қызмет 80 372,5
12 Сарысудың HLA-антиденелерімен сенсибилизациясының пайызын ағынды цитометрия әдісімен анықтау қызмет 64 087,37