Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
"Республикалық қан орталығы" ШЖҚ РМК

ТМККК

Ақы төлеу қан компоненттеріне зерттеулер жүргізу және тіндерді иммунологиялық типтеу саласындағы қызметтер (HLA-зерттеулер), қан қызметіндегі референс-зерттеулер, плаценталық қаннан гемопоэздік дің жасушаларын бөлу және донорлық қан компомоненттерін өндіру қызметтері үшін жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде ұсынылатын медициналық қызметтерге тарифтер.

№ р/б Атауы бағасы, теңге
Компоненты крови
1 Лейкофильтрленген эритроциттік масса 42011,38
2 Лейкофильтрленген эритроциттік жүзінді 44 479,38
3 Жуылған лейкофильтрленген эритроциттер 47 755,31
4 Криоконсервіленген қалпына келтірілген эритроциттер 244 643,67
5 Карантинделген жаңа мұздатылған плазма  49 553,38
8 Лейкофильтрленген, карантинделген жаңа мұздатылған плазма  65 285,66
7 Аферездік, карантинделген жаңа мұздатылған  плазма  56 482,09
6 Аферездік, вирустазартылған  жаңа мұздатылған  плазма  76 202,21
13 Криопреципитат 66 193,70
11 Аферездік, вирустазартылған тромбоциттер 200х109                                  152 546,73
12 Аферездік, вирустазартылған тромбоциттер, 100х109 75 457,73
9 Жаңа мұздатылған, біріктірілген, полидонорлық, лейкофильтрленген, вирустазартылған плазма  84 493,23
10 Жаңа мұздатылған, біріктірілген, полидонорлық, аферездік, лейкофильтрленген, вирустазартылған плазма  81 962,21
14 Диагностикалық стандартты эритроциттер (2 мл) 348,05
15 Альбумин (10%-100мл) 10 497,00
16 Альбумин (10%-200мл) 20 995,00
17 Альбумин (20%-100мл) 20 995,00
18 Донорлық қанды жеке таңдау 23 251,55
Тіндерді иммунологиялық типтеудің зертханалық қызметтері (HLA зерттеулері)
1 Қанды HLA-жүйесі бойынша фенотиптеу (I кластағы антигендер-А, В, С локустары) төмен рұқсат етілген деңгей 26 357,35
2 "Кросс-матч" үйлесімділік сынамасын жасау 13 508,67
4 Қанды HLA-жүйесі бойынша молекулалық-генетикалық әдісімен генотиптеу І және ІІ кластағы антигендер А, В, DRB1 локустары, орта рұқсат етілген деңгей                 72 413,46
5 Сарысу үлгісіндегі HLA-антиденелердің сенсибилизация деңгейін-пайызын ИФТ әдісімен анықтау  45 091,32
6 Қанды HLA-жүйесі бойынша молекулалық-генетикалық әдісімен генотиптеу І және ІІ кластағы А, В, С, DRB1, DQB1 локустары, орта рұқсат етілген деңгей  145 591,16
7 Қан компоненттерін "кросс-матч" лимфоцитоксикалық тестінің негізінде жеке іріктеу 19 125,91
8 Гаплотиптерге бөле отырып, молекулалық-генетикалық әдісімен А, В, С, DRB1, DQB1 локустары бойынша басты гистологиялық үйлесімділік кешенінің гендерін анықтау (жоғары рұқсат етілген деңгейде) 695 051,16
9 Сарысу үлгісінде HLA-антиденелерінің бар-жоғын ағынды цитофлуорометрия әдісімен анықтау 20 193,42
10 Сарысу үлгісінде 1 және 2 кластағы HLA-антиденелерінің ерекшелігін ағынды цитофлуорометрия әдісімен анықтау 250 274,30
11 Гемопоэздік дің жасушаларын транспланттаудан кейін пациентте химеримизмді капиллярлық секвенирлеу әдісімен анықтау 81 454,39
3 HLA-А, В, DR локустарының антигендерін ағынды флуорометрия әдісімен анықтау 113 025,18
12 Сарысудың HLA-антиденелерімен сенсибилизациясының пайызын ағынды цитометрия әдісімен анықтау 65 879,15