/
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
"Республикалық қан орталығы" ШЖҚ РМК

Антикоррупционная Compliance-служба

ҚР ДСМ «Республикалық қан орталығы» ШЖҚ РМК Комплаенс-офицері туралы ЕРЕЖЕСІ.pdf 

(Для ознакомления с документом нужно кликнуть по ссылке)

1 тарау. Жалпы ережелер

 1. Денсаулық сақтау министрлігінің "Республикалық қан орталығы" ШЖҚ РМК сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс - қимыл саясаты (бұдан әрі-саясат) "сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс - қимыл туралы" Қазақстан Республикасының 18.11.2015 жылғы № 410-V Заңына (бұдан әрі-Заң), Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығына сәйкес әзірленді. "Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы "және денсаулық сақтау министрлігінің" Республикалық қан орталығы " ШЖҚ РМК (бұдан әрі - РҚО) ішкі нормативтік құжаттарымен.
 2. Корпоративтік алаяқтық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың мақсаты РҚО қызметінде алаяқтық пен сыбайлас жемқорлықты тудыратын себептер мен жағдайларды жою болып табылады.
 3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мақсатына қол жеткізу мынадай міндеттерді шешу арқылы іске асырылады:

  1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттарын іске асыру тетіктерін құру және енгізу;

  2) РҚО мен оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының талаптарын және қолданылатын шетелдік және халықаралық құқық нормаларын сақтауын қамтамасыз ету.

  3) Осы саясаттың ережелері РҚО-ның барлық қызметкерлеріне қолданылады.

  4) осы Саясат ережелерінің қолданылуы РҚО шарттық қатынастарға түсетін басқа да заңды және жеке тұлғаларға қолданылуы мүмкін, бұл ретте мұндай талаптар РҚО-мен жасалатын шарттарда бекітілуге тиіс.

 4. Саясатта келесі терминдер мен анықтамалар қолданылады:

  1) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық-Қазақстан Республикасының заңнамасында әкімшілік немесе қылмыстық жауаптылық белгіленген, сыбайлас жемқорлық белгілері бар құқыққа қайшы, кінәлі түрдегі іс-әрекет (әрекет немесе әрекетсіздік);

  2) Сыбайлас жемқорлық-ұйым қызметкерінің өзінің лауазымдық (қызметтік) өкілеттіктерін және соған байланысты мүмкіндіктерін жеке өзі немесе делдалдар арқылы жеке өзіне не үшінші тұлғаларға мүліктік (мүліктік емес) игіліктер мен артықшылықтар алу немесе табу мақсатында заңсыз пайдалануы, сол сияқты игіліктер мен артықшылықтарды беру арқылы осы адамдарды параға сатып алуы;

  3) алаяқтық пен сыбайлас жемқорлық тәуекелі-алаяқтық әрекеттер мен сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайлардың туындау мүмкіндігі;

  4) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс - қимыл-РҚО қызметкерлерінің өз өкілеттіктері шегіндегі алаяқтық пен сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, оның ішінде қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, алаяқтық әрекеттер мен сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және жою жөніндегі, сондай-ақ алаяқтық әрекеттер мен сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеп-тексеру және олардың салдарларын жою жөніндегі қызметі;

  5) мүдделер қақтығысы - РҚО қызметкерлерінің жеке мүдделері мен олардың лауазымдық өкілеттіктері арасындағы қайшылық, бұл ретте аталған адамдардың жеке мүдделері олардың өздерінің лауазымдық өкілеттіктерін тиісінше орындамауына әкеп соғуы мүмкін;

  6)лауазымды адам-РҚО-да тұрақты, уақытша немесе арнайы өкілеттік бойынша ұйымдастырушылық-өкімдік немесе әкімшілік-шаруашылық функцияларды орындайтын адамдар;

  7) қызметкер-РҚО-мен еңбек қатынастарында тұратын және еңбек шарты бойынша жұмысты тікелей орындайтын жеке тұлға, сондай-ақ азаматтық-құқықтық шарттарға сәйкес РҚО-да жұмысты орындайтын адамдар;

  8) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс - қимыл жөніндегі уәкілетті орган-өз өкілеттіктері шегінде Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске асыру және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласын үйлестіру жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы орталық атқарушы орган және оның ведомствосы, аумақтық бөлімшелері;

  9) Комплаенс-офицер, РҚО-мен еңбек қатынастарында тұратын және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесін ұйымдастыруға және оның жұмыс істеуіне жауапты қызметкер;

  10) контрагент - Қор өткізетін мемлекеттік және өз бағдарламаларына қатысатын заңды және жеке тұлғалар, тауарларды, жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді жеткізуші, жұмысқа қабылдау үшін кандидат және РҚО үшін қызығушылық танытатын басқа да тұлғалар;

  11) үшінші тұлға - қормен іскерлік және өзге де қатынастары жоқ заңды және жеке тұлғалар.

2 тарау. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттары

 1. сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қағидаттар негізінде жүзеге асырылады:

  1) заңдылық;

  2)адамның және азаматтың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау басымдығы;

  3)жариялылық және ашықтық;

  4) мемлекет пен азаматтық қоғамның өзара іс-қимылы;

  5) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларын жүйелі және кешенді пайдалану;

  6)Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шараларын басым қолдану;

  7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдем көрсететін адамдарды көтермелеу;

  8) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасағаны үшін жазаның бұлтартпастығы.

3 тарау. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың мақсаты мен міндеттері

 1. сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың мақсаты қоғамдағы сыбайлас жемқорлықты жою болып табылады.
 2. сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мақсатына қол жеткізу мынадай міндеттерді шешу арқылы іске асырылады:

  1) қоғамда сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік ахуалын қалыптастыру;

  2) Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін жағдайлар мен себептерді анықтау және олардың салдарларын жою;

  3) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің өзара іс-қимылын нығайту;

  4) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі халықаралық ынтымақтастықты дамыту;

  5) Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу.

4 тарау. РҚО-да сыбайлас жемқорлықтың туындауына әсер ететін негізгі факторлар:

 1. 1) тиімсіз Ұйымдық құрылым және кадр саясаты;

  2) РҚО қызметкерлері арасындағы корпоративтік мәдениеттің төмендігі;

  3) сапасыз нормативтік база және ішкі құжаттардың заңнаманың қолданылатын нормаларына және РҚО іскерлік этика кодексіне сәйкес келмеуі;

  4) РҚО даму жоспарына сәйкес негізгі көрсеткіштерге қол жеткізуге негізделген қызметкерлерді ынталандыру;

  5) көрсетілетін қызметтердің, мемлекеттік сатып алу процестерінің және шығарылатын өнімді өткізудің ашық еместігі;

  6)ішкі бақылау жүйесінің тиімсіздігі;

  7) Комплаенс-бақылау функциялары мен ақпараттық қауіпсіздік қызметінің ресурстармен жеткіліксіз қамтамасыз етілуі.

5 тарау. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі тәуекелді басқару

 1. сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі тәуекелді басқару мынадай кезеңдерден тұрады:

  - сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің мониторингі;

  - сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

  - сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау және бағалау;

  - тәуекелдің пайда болу ықтималдығы мен оның салдарын төмендету мақсатында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жөніндегі шараларды әзірлеу;

  - РҚО қызметкерлері мен контрагенттерінің РҚО-дағы сыбайлас жемқорлықты анықтау тұрғысындағы өтініштерін талдау;

  -бұқаралық ақпарат құралдарын, РҚО веб-сайтына өтініштерді талдау www.rck.kz. және т. б.

6 тарау. Жасағаны үшін қылмыстық жауаптылық көзделген сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар:

 1. - сеніп тапсырылған мүлікті иемдену немесе ысырап ету, яғни жымқыру;

  - алаяқтық, яғни алдау немесе сенімге қиянат жасау жолымен бөтеннің мүлкін ұрлау немесе бөтеннің мүлкіне құқық алу;

  -іс жүзінде жұмыстар орындалмай, қызметтер көрсетілмей, тауарлар тиеп-жөнелтілмей шот-фактура жазу бойынша іс-әрекеттер жасау;

  - Қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге де мүлікті заңдастыру;

  - заңды тұлғадағы қатысу үлесіне меншік құқығын заңсыз алу;

  - лауазымды адамның өзі немесе басқа адамдар немесе ұйымдар үшін пайда мен артықшылықтар алу не басқа адамдарға немесе ұйымдарға зиян келтіру мақсатында қызмет мүдделеріне қайшы келетін лауазымдық өкілеттіктерін теріс пайдалануы, егер бұл азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделеріне не қоғамның немесе мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделеріне елеулі зиян келтіруге әкеп соқса;

  - билікті немесе лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдалану, яғни лауазымды адамның өз құқықтары мен өкілеттіктері шегінен көрінеу асып кететін және азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделеріне не қоғамның немесе мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделеріне елеулі зиян келтіруге әкеп соққан іс-әрекеттер жасауы;

  - кәсіпкерлік қызметке заңсыз қатысу;

ҚР ДСМ «Республикалық қан орталығы» ШЖҚ РМК Рахманов Ильяс Турсунбаевич 8 778 778 75 78